بودا

واکاوی جهان ادبی سهراب سپهری

مدیر
سپهری؛ شاعر فرزانه و خردمندی شعر سپهری نوعی واپس­گرایی و حسرت به آرامش‌­های ازدست‌رفته را در مخاطبان خاص خود بیدار می­‌کند   برخی متفکران غربی...