ایلان ماسک

معرفی چند پلتفرم‌ اجتماعی جدید برای جایگزینی توییتر

مدیر
چه جایگزین‌هایی برای شبکه توییتر وجود دارد؟ از زمانی که ایلان ماسک کنترل توییتر را در اکتبر سال گذشته به دست گرفته، مدیریت عجولانه او...

«مستودون»؛ خانه جدید کاربران توییتر

مدیر
استفاده از مستودون تقریباً رایگان است هنوز صندلی مدیریتی ایلان ماسک بر توییتر گرم نشده کاربران این شبکه اجتماعی در پی جایگزین کردن پلتفرم دیگری‌اند....