اما

جین آستین، سیمای مرگ در پس نثر رنگین

مدیر
اطمینان خاطر آستین از این‌که اخلاقیات در آخر پیروز می‌شود، ستودنی است اگر تنها یک نویسنده وجود داشته باشد که خواندش به من نهایت آرامش...