ارتباط فرانسوی

درباره ویلیام فریدکین، خالق جن‌گیر و ارتباط فرانسوی

حسین تقی پور
ویلیام فریدکین ستایش‌شده‌ترین کارگردان سینمای وحشت روز دوشنبه ۱۶ مرداد، (۷ اوت)، در سن ۸۷ سالگی در خانه خود در لس‌آنجلس درگذشت. ویلیام فریدکین یکی از...