آوا

آیا چیزی به اسم خوش آواترین زبان جهان وجود دارد؟

مدیر
صداها اگر سالم و معمولی به نظر برسند، جذاب‌تر هستند خیلی‌ها معتقدند که جنس زبان‌ها با یکدیگر فرق می‌کند. شاید هم در بطن این‌گونه جملات...