آنت

ناکامی «متری و شش و نیم» در «سزار» ۲۰۲۲

مدیر
«توهمات گمشده» و «آنِت» برندگان بزرگ چهل و هفتمین مراسم «سزار» فرانسه مراسم چهل و هفتمین دوره جوایز آکادمی فیلم فرانسه، سزار، شامگاه جمعه ۲۵...