آلیس مونرو

آلیس مونرو، نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبی درگذشت

حمیده وطنی
آلیس مونرو، نویسنده کانادایی که در سال ۲۰۱۳ برنده جایزه نوبل ادبیات شد، در سن ۹۲ سالگی درگذشته است. آلیس مونرو برای بیش از ۶۰...