آروند دشت‌آرای

نگاهی به نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه»

مدیر
تئاتر بدنه گویی آن شکلی از اشرافیت که در رمان «ریش آبی» املی نوتوم بازنمایی می‌شود، نفسش به شماره افتاده و روزگارش به پایان محتوم...

درباره نمایش «پدر» کار آروند دشت‌آرای

مدیر
یک تراژدی تمام‌عیار درباره فراموشی پدر، داستان آشنا و دردآلود ذهن‌های فروریخته‌ای است که آلزایمر، آن‌ها را ازهم‌گسسته است. این نمایشنامه که فلوریان زلر، نمایشنامه‌نویس...

نگاهی به نمایش «پدر» کار آروند دشت‌آرای

مدیر
آلزایمری خودخواسته کار کردن روی نمایش‌نامه «پدر» فلوریان زلر، بعد از محبوبیت نسخه سینمایی این متن به کارگردانی خود زلر و شهرتش در اسکار، چیزی...