کناره

کناره

بهمن محمدی – نمایشگاه فردی

شش اسفند تا بیست‌ اسفند ۱۴۰۰

نمایشگاه «کناره» بهمن محمدی اولین تجربه‌ی همکاری این هنرمند با گالری دستان است و شامل مجموعه‌ی نقاشی با تکنیک رنگ‌روغن و اکرلیک روی بوم است. مواجهه با تنهایی، مقدمه ایست برای هنرمند تا قطعات این مجموعه را کنار هم قرار دهد. هر نقاشی نشانی از رابطه‌ی ذهنی محمدی با مدل‌هایش و تنهایی دارد. او می‌گوید که «تصویر معمولی یک فرد را گاهی بازیگوشانه در ذهنم به تجربه‌ی تنهایی آن فرد پیوند می‌زنم.» اما این هنرمند در کارش به بازنمایی این تنهایی اکتفا نمی‌کند؛ همان‌طور که با نظاره‌ی مدل‌هایش به چیزی که می‌بیند دل نمی‌بندد و تلاش می‌کند زوایای پنهان زندگی‌شان را هم ببیند. او با پالت خاموش خود، چهره‌ها و بدن‌های ازهم‌پاشیده و تجزیه‌شده‌ی مدل‌هایش را در زمین‌های بی افق قرار می‌دهد که نشانی از مکانی مشخص ندارد.‌ «سعی می‌کنم در کنار زمانی که برای ساختن عینیت (بازنمایانه) در نظر می‌گیرم زمان بیشتری را به نابود کردن متعلقات این عینیت اختصاص بدهم؛ و حالا مثلاً آدم‌ها را از جهانی که به آن تعلق دارند جدا کنم.» تمایز بین ضربات قلم‌موی شناور و حجیم در پیش‌زمینه و ظرافت پس‌زمینه این جدایی را ممکن می‌کند. 

گالری دستان

تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر