کارناوال

کارناوال

نسیم حُسن بخشان – نمایشگاه انفرادی

اول بهمن تا سیزده بهمن ۱۴۰۰

در بهار وقتی کارناوال از راه می‌رسد او گوشه‌ای می‌چرخد و خود را در آن آینه‌های کج و معوج بازمی یابد؛ گناهکار، بی‌گناه، کودک، مادر، غمگین، شاد…این کارناوالِ دیوانه‌وار سرانجام به پایان می‌رسد و او نیمه هوشیار به خویش می‌نگرد؛ جستجویی بی‌فرجام در سرزمین ناخودآگاه خویشتن، آن چه سال‌ها و روزها در پی‌اش بود و نیافت؛ این آن، این لحظه، این وهم، این خیال، این کابوس، این احساس بودن و نبودن که اگر به تصویر نیاید با باد می‌رود و خود نیز به یادش نخواهد آورد. نقاشی؛ کیمیاگری ناب؛ تنها چیزی که برایش مانده، تنها راه نجات، تنها پل میان این رؤیا و کابوس، آخرین ریسمانی که به آن می‌آویزد…»

نسیم حُسن بخشان

گالری ایده

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان هجدهم، پلاک ۲۶

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر