کارناوال

کارناوال

نسیم حُسن بخشان – نمایشگاه انفرادی

اول بهمن تا سیزده بهمن ۱۴۰۰

در بهار وقتی کارناوال از راه می‌رسد او گوشه‌ای می‌چرخد و خود را در آن آینه‌های کج و معوج بازمی یابد؛ گناهکار، بی‌گناه، کودک، مادر، غمگین، شاد…این کارناوالِ دیوانه‌وار سرانجام به پایان می‌رسد و او نیمه هوشیار به خویش می‌نگرد؛ جستجویی بی‌فرجام در سرزمین ناخودآگاه خویشتن، آن چه سال‌ها و روزها در پی‌اش بود و نیافت؛ این آن، این لحظه، این وهم، این خیال، این کابوس، این احساس بودن و نبودن که اگر به تصویر نیاید با باد می‌رود و خود نیز به یادش نخواهد آورد. نقاشی؛ کیمیاگری ناب؛ تنها چیزی که برایش مانده، تنها راه نجات، تنها پل میان این رؤیا و کابوس، آخرین ریسمانی که به آن می‌آویزد…»

نسیم حُسن بخشان

گالری ایده

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان هجدهم، پلاک ۲۶

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

انسان پادشکننده

مدیر

علی رحیمی و یک سکوت

مدیر

پژوهشی ژرف و سترگ و غریب در باب اشیای باستانی تمدن‌های آینده

مدیر