پس از تاریکی (شیما اسفندیاری)

شیما اسفندیاری

نمایشگاه فردی

۶ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

در آغاز، آدم‌های من در فضای بی‌رنگ و خاکستری طراحی زاده شدند و قرار نبود خاطره یا رؤیایی رنگین داشته باشند اما به‌تدریج و با تحولی که در فضای ذهنیم پیش آمد توانستم با نگاهی تازه به این مخلوقات بنگرم و آن‌ها را صاحب رؤیاها و تصورات رنگین کنم. زن‌های من تا مدتی شانه‌به‌شانه در کنار هم معلق در بی‌رنگی واقعیتی بی‌زمان و بی‌مکان، چشم بر آن واقعیت بسته و در خوابی خودخواسته فرورفته بودند؛ اما هنگامی‌که روزنه‌ی خیالی در ذهنم گشوده شد، پیکره‌هایی آشکار شدند که گاه با چشمانی باز به بیرون نگاه می‌کردند اما آنچه در درونشان روی می‌داد اتفاق دیگری بود. آن‌ها خیره به گذشته‌های دور و غرق در خیال‌ها و رؤیاها، شناور در خوابی رنگین، اما بیدار در تاریکی آن، در پی روشنایی حقیقت، در نورهای مجازی کاوش می‌کنند.(شیما اسفندیاری)

گالری تالار این‌جا

ایران | تهران | خیابان میرزای شیرازی | شماره ۹۵ |

شماره تماس: ۸۸۸۱۵۱۴۴-۰۲۱

سلیس نیوز

سلیس نیوز

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر