پراکسیس

پراکسیس

نمایشگاه گروهی

۲۵ فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

«پراکسیس» واژه‌ای یونانی، و به معنی «عمل» و «کنِش متوجه هدف» است.

اگر هیچ آگاهی در نوع انسان نبود، اگر در بن هر چیز تنها نیروی وحشی و عنان‌گسیخته‌ای نهفته بود که در هیجانات ظلمانی هر چیز بزرگ و بی‌مقدار را خلق می‌کرد، اگر در بنیاد همه‌چیز سیاهی بی‌انتها‌ و سیری‌ناپذیری پنهان بود، زندگی دیگر جز نومیدی چه بود؟

زیستن چه سان تهی و بی‌ارزش بود اگر گذر نوع بشر از جهان همچون گذر بادی از شنزاران‌ بود، اگر “عمل” از انسان سلب می‌شد و اگر هیچ قهرمان، شاعر و هنرمندی پای به جهان نگذاشته بود.

آنگاه جهان عرصه‌ی مایوسان بی‌عمل می‌شد.

قهرمانان به میدان می‌روند، هنرمندان و شاعران خلق می‌کنند، وجود آنها عرصه‌ی آشکارگی “حیات عمل ورزانه” است، حتی اگر ابری مظلم آن‌ها را ازنظر دور کند بازهم عمل آنها پدیدار خواهد گشت.

در آن دوران که سرنوشت بشری با پوچی و بیهودگی گره می‌خورد و آن لحظه که قهرمان تکیده و رنجور از میادین پرمخاطره بازمی‌گردد، هنرمند در مقام چاره‌اندیشی با نوایی گرفته همگان را به بودن و زیستن دعوت می‌کند.

‌آن‌ چیز که هنرمند به‌واسطه‌ی در جهان بودنش خلق می‌کند نه‌تنها حاصل تجربه‌ی زیستن خودش، بلکه فراورده بودن تمام باشندگان‌ زیست جهان اوست، اکنون، اینجا ما در مواجهه با محصول زمان و جهان پرالتهاب از سر گذرانده‌ی خودمان هستیم که در فرم‌های مختلف به عرصه‌ی ظهور درآمده‌اند‌‌‌ و آینه‌ای از تجربیات پرفرازونشیب همگان هستند.

هنرمندان:

پراکسیس؛ رامین حفیظی، دنیا رستمی، شکوفه کریمی، پریا فرخی، فران فریدونی، نرگس رنجبر

گالری شیدایی

تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک۱۴۹، واحد۱

تلفن: ۸۸۸۱۵۵۳۹

سلیس نیوز

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر