واقعیت ناگوار یا از چیزهایی که نمی‌توان سخن گفت (نوگل مظلومی)

نوگل مظلومی

نمایشگاه فردی

۱۸ شهریور تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱

این مجموعه در ابتدا به‌عنوان آخرین بخش از سه‌گانۀ بدن آغاز شد که در ادامۀ دو مجموعۀ قبلی بود. ایده اصلی من حول بدن سیاستمداران و به‌طورکلی، بدن در سیاست شکل گرفت؛ چگونگی به نمایش گذاشتن این اندام‌ها و عواملی که آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا به‌نوعی محدود می‌کند؛ اما هر چه بیشتر پیش رفتم این ایده گسترده‌تر و تبدیل به بازی‌ای نه‌تنها با مقولۀ پیکر سیاست‌مداران، بلکه با جایگاه و روابط موجود در سیاست شد. همانند بازی بزرگی که در کل سیاست ریشه دوانده است.

هزلی که در این آثار می‌بینید شاید از سر استیصال باشد اما شما به آن به‌عنوان یک شوخی نگاه کنید، یک شوخی بی‌سروته!

نوگل مظلومی

 

گالری باوان

ایران | تهران | خیابان مطهری | خیابان لارستان | خیابان عبده | شماره ۷ |

شماره تماس: ۸۸۸۰۳۳۵۶-۰۲۱

سلیس نیوز

خاتون

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر