پژوهشی ژرف و سترگ و غریب در باب اشیای باستانی تمدن‌های آینده

فرامرز کیهانی

فرامرز کیهانی، نمایشگاه فردی

۱۳ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

در پی اکتشافی انقلابی در آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۱، تیمی از باستان شناسان ایرانی به سرپرستی دکتر فرامرز کیهانی با درواز‌ه‌ای ناشناخته در شهر باستانی شوش روبرو شدند. این کشف غیرمنتظره از ابتدا تاکنون توجه جوامع علمی در جهان را به خود معطوف کرده است.

«پژوهشی ژرف و سترگ و غریب در باب اشیا باستانی تمدن‌های آینده» یافته‌های تیم‌های باستان‌شناسی ایرانی به سرپرستی دکتر فرامرز کیهانی را ارائه می‌دهد.

گالری اُ

| تهران | خیابان سنایی | خیابان شاهین (خدری) | پلاک ١٨ |
شماره تماس: ۸۸۳۲۴۸۲۸-۰۲۱

فرامرز کیهانی

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر