فاصله جریان

فاصله

کیمیا دهقان – نمایشگاه فردی

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۵ خرداد ۱۴۰۲

«زیرزمین دستان» نمایش «فاصله جریان» که مجموعه‌ی تازه‌ای از نقاشی‌های دیجیتال کیمیا دهقان (م. ۱۳۷۷) تهران است را به نمایش می‌گذارد این نقاشی‌ها به‌صورت تک‌نسخه چاپی ارائه‌شده‌اند فاصله جریان جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ افتتاح‌شده و تا ۵ خرداد برپا خواهد بود این اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند در زیرزمین دستان است آثار او در چندین نمایشگاه گروهی ازجمله در نمایش اخیر دستان در آرت دبی ۲۰۲۳ به نمایش درآمده است. تازه‌ترین نقاشی‌های کیمیا دهقان پرتره‌هایی در حال اشک ریختن و یا مناظری طبیعی را نشان می‌دهد.

این آثار بیانگر شکافی هستند؛ «فاصله‌ای» که به بیان هنرمند میان «خالق و مخلوق» وجود دارد و «همه‌ی آن چیزی است که می‌شناسیم.»  برای هنرمند «اشک» سبب پر کردن آن فاصله است. او درباره‌ی این مجموعه می‌نویسد: «تأکید من این بار بر شکاف موجود میان انسان و طبیعت است و اشک به‌عنوان عنصری طبیعی، چیزی از جنس خود طبیعت است که در اثر این جدایی ریخته می‌شود و به خود طبیعت بازمی‌گردد» هنرمند به اشک به‌مثابه صورتی از جدایی و اشتیاق می‌نگرد که تخیل و نیروی خلقت فرد را تغذیه می‌کند. کیمیا دهقان با آثارش تماشاگر را به تأمل در این شکاف و فاصله مفاهیمی مانند دوری و جدایی و تأثیر آن‌ها بر درک طبیعت و خود دعوت می‌کند. 

زیرزمین دستان

تهران | خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶
تلفن: ۲۲۰۲۳۱۱۴

سلیس نیوز

آیتم های مشابه

انسان پادشکننده

مدیر

علی رحیمی و یک سکوت

مدیر

پژوهشی ژرف و سترگ و غریب در باب اشیای باستانی تمدن‌های آینده

مدیر