درس‌های بازیگری جی سیمون و میلس تلر

درس‌های بازیگری

بازیگر، بنا بر تعریف، کسی است که بتواند خود را در نقش آدم دیگر و در موقعیتی ساختگی قرار دهد. بازی کردن فی‌النفسه به معنی وانمود کردن – و نه بودن – و ساختن موقعیتی خیالی با استفاده از میمیک صورت و حرکات بدن است.

اساساً همیشه نمی‌توان برای ساختن یک رویداد آدم‌ها را در موقعیت‌های توصیف‌شده در داستان قرار داد. همۀ موقعیت‌های دراماتیک (همه موقعیت‌های زندگی)، اعم از بی‌حرمتی و انواع خشونت را نمی‌توان برای ساختن یک فیلم عیناً تکرار کرد.

با این همه، در بازیگری برای دوربین یکی از روش‌های رسیدن به تصویرهای تأثیرگذار و قوی همین قرار دادن بازیگر در موقعیت‌های واقعی است.

این ویدئو صحنه سیلی زدن  جی سیمون به میلس تلر است، جایی که بنابه اظهار کارگردان این سکانس از فیلم «شلاق» (ویپلش) ۲۰۱۴ به دلیل عدم عکس العمل منطقی و درست تلر به سیلی، چندین برداشت خورد و سرانجام در برداشت فاینال هر دو بازیگر در وضعیت واقعی قرار گرفتند و سیمون چندین سیلی واقعی به صورت تلر نواخت.

درباره نویسنده

آیتم های مشابه

دنیل دی لوئیس؛ بازیگری با کارنامه‌ی درخشان

مدیر

درباره «آی وی وی» هنرمند جهانی

نیره مبینی‌پور

آموزه‌های فیلم‌سازی دارن آرونوفسکی

مدیر